Жұмыспен қамтылғандар

Түлектердің жұмыспен қамтылуы жайлы барлық уақытқа статистикасы

Бітіргендер саны: 17265

Жұмыспен қамтылғандар статистикасы барлық уақытқа

Жұмысқа орналасқандардың статистикасы

Түлектердің белгілі мақсаттарға байланысты

Бітіруші түлектердің саны 17265

Жұмыска орналасқандар саны 7023

Жұмысқа орналаспағандар саны 7109

Бос еместер саны 3133

Жыл бойынша Жұмыска орналасқандар саны

Жыл бойынша Жұмысқа орналаспағандар саны

Жыл бойынша Бос еместер саны