Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының «Жамбыл политехникалық жоғары колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Мемлекеттік Иә
Қала/Аудан Тараз қаласы
Құрылған жылы 1954
Спорт залдар саны 2
Акт залдар саны 2
Оқу кабинеттері 82
Шеберханалар саны 21
Зертханалық кабинеттер саны 19
Компьютер кабинеттері 17
Интерактивті тақта 36
Асхана 2
Кітапхана 2
Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитындар саны 2408
Штаттық кесте бойынша қызметкер саны 697
Жөндеу жұмыстарынан өткен жыл 2019
Ағымдағы жылда түлектерді жұмысқа орналастыру (процент) 82
Мамандығы Мем. тапсырыс
1302033 — Өнеркәсіп электроншысы 0
1304043 — Техник-бағдарламашы 25
1201062 — Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик* 0
0816043 — Техник-технолог 0
0413052 — Металға көркем сәндік жазу жазушы 0
1201123 — Техник - механик 0
0201023 — Заңгер-кеңесші 0
0402013 — Дизайнер 0
0413112 — Матаға сурет салушы 0
0502043 — Техник-механик 0
0508012 — Аспаз* 0
0508063 — Технолог-менеджер 0
0514013 — Техник-бағалаушы 0
0518033 — Экономист-бухгалтер 0
0807012 — Слесарь-жөндеуші* 0
0816022 — Химиялық талдау зертханашысы 0
0819073 — Техник-технолог 0
0907033 — Техник-жылу технигі 0
0911013 — Электр механигі* 25
0911032 — Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері* 0
1013073 — Техник-механик 0
1109012 — Токарь* 0
1109113 — Техник-механик 0
1112032 — Слесарь-жөндеуші* 0
1114042 — Электр газымен дәнекерлеуші* 0
1115042 — Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электр монтері* 25
1302012 — Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі* 0
1304082 — Электрондық-есептеу машиналарын баптаушы 0
1304094 — Есептеу техникасы бойынша бағдарламашы қолданбалы бакалавр 25
1305033 — Техник 50
1306093 — Байланыс технигі 25
1401213 — Техник-құрылысшы 0
1402172 — Кран машинисі (краншы)* 25
1418023 — Техник-жобалаушы 0
1511033 — Техник 0
0805023 — Техник-технолог 25
0511043 — Менеджер 0
0511012 — Туризм жөніндегі нұсқаушы 0
0511022 — Саяхат жүргізушісі 0
0816032 — Аппаратшы (барлық аталымдар) 0
1112043 — Техник-механик 0
1224052 — Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері* 0
1224073 — Техник-технолог 0
1224062 — Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы* 0
1302023 — Электромеханик 0
0508022 — Кондитер* 0
1209012 — Тоқушы 0
1209032 — Кілемші* 0
1209063 — Техник - технолог 0
0413163 — Суретші 0
0413122 — Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы 0
0902033 — Техник-электрик 0
1201011 — Жүргізуші* 0
1201082 — Автокөліктер шанағын қалпына келтіруші шебер* 0
1410013 — Техник-құрылысшы 0
1401052 — Бояушы* 25
0808012 — Слесарь-жөндеуші * 25
1401152 — Болат және темір бетон құрылымдарды монтаждау жөніндегі монтаждаушы* 25
Классификация Мамандығы Біліктілік Оқу жылы Мемлекеттік тапсырысқа бөлінген орын саны Оқу ұзақтығы 9 сынып базасы үшін Оқу ұзақтығы 11 сынып базасы үшін
0200000 — Құқық 0201000 — Құқықтану
0201023 — Заңгер-кеңесші
2020 0
0400000 — Өнер және мәдениет 0402000 — Дизайн (бейін бойынша)
0402013 — Дизайнер
2020 0
0413000 — Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)
0413052 — Металға көркем сәндік жазу жазушы
2017 0 4 жыл, 0 ай 4 жыл, 0 ай
0413112 — Матаға сурет салушы
2020 0
0413122 — Көркем заттарды тері мен жүннен жасаушы
2020 0
0413163 — Суретші
2020 0
0500000 — Қызмет көрсету, экономика және басқару**** 0502000 — Телекоммуникация лық құралдар мен тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету (салалар бойынша)
0502043 — Техник-механик
2020 0
0508000 — Тамақтандыруды ұйымдастыру
0508012 — Аспаз*
2020 0
0508022 — Кондитер*
2020 0
0508063 — Технолог-менеджер
2020 0
0511000 — Туризм (салалар бойынша)
0511012 — Туризм жөніндегі нұсқаушы
2020 0
0511022 — Саяхат жүргізушісі
2020 0
0511043 — Менеджер
2020 0
0514000 — Бағалау
0514013 — Техник-бағалаушы
2020 0
0518000 — Есеп және аудит (салалар бойынша)
0518033 — Экономист-бухгалтер
2020 0
0800000 — Мұнай-газ және химия өндірісі 0805000 — Мұнай мен газды тасымалдау және сақтау
0805023 — Техник-технолог
2020 25
0807000 — Мұнай мен газ кәсіпшіліктерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
0807012 — Слесарь-жөндеуші*
2020 0
0808000 — Мұнай, газ өңдеу және химия өнеркәсібінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
0808012 — Слесарь-жөндеуші *
2020 25
0816000 — Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)
0816022 — Химиялық талдау зертханашысы
2020 0
0816032 — Аппаратшы (барлық аталымдар)
2020 0
0816043 — Техник-технолог
2019 0 0 жыл, 0 ай 0 жыл, 0 ай
0816043 — Техник-технолог
2018 0 4 жыл, 0 ай 3 жыл, 0 ай
0816043 — Техник-технолог
2020 0
0819000 — Мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы
0819073 — Техник-технолог
2020 0
0900000 — Энергетика 0902000 — Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша)
0902033 — Техник-электрик
2020 0
0907000 — Жылу-техникалық жабдық және жылумен қамтамасыз ету жүйелері (түрлері бойынша)
0907033 — Техник-жылу технигі
2020 0
0911000 — Электр және электрлі механикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, қызмет көрсету және жөндеу (түрлері бойынша)
0911013 — Электр механигі*
2020 25
0911032 — Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электр монтері*
2020 0
1000000 — Металлургия және машина жасау 1013000 — Механикалық өңдеу, өлшеу- бақылау құралдары және өндірістегі автоматика
1013073 — Техник-механик
2020 0
1100000 — Көлік (салалар бойынша) 1109000 — Токарлық іс және металл өңдеу (түрлері бойынша)
1109012 — Токарь*
2020 0
1109113 — Техник-механик
2020 0
1112000 — Өнеркәсіп машиналары мен жабдықтарын пайдалану
1112032 — Слесарь-жөндеуші*
2020 0
1112043 — Техник-механик
2020 0
1114000 — Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)
1114042 — Электр газымен дәнекерлеуші*
2020 0
1115000 — Өндірістегі электрлік-механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)
1115042 — Электр жабдықтарын жөндеуші және қызмет көрсетуші электр монтері*
2020 25
1200000 — Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану 1201000 — Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану
1201011 — Жүргізуші*
2020 0
1201062 — Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик*
2017 0 4 жыл, 0 ай 0 жыл, 0 ай
1201062 — Автокөліктердің электр құрылғыларын жөндеуші электрик*
2020 0
1201082 — Автокөліктер шанағын қалпына келтіруші шебер*
2020 0
1201123 — Техник - механик
2017 0 0 жыл, 0 ай 0 жыл, 0 ай
1201123 — Техник - механик
2017 0 4 жыл, 0 ай 4 жыл, 0 ай
1201123 — Техник - механик
2020 45
1201123 — Техник - механик
2018 0 4 жыл, 0 ай 4 жыл, 0 ай
1209000 — Тоқу өндірісі (түрлері бойынша)
1209012 — Тоқушы
2020 0
1209032 — Кілемші*
2020 0
1209063 — Техник - технолог
2020 0
1224000 — Сүт өнімдерінің өндірісі
1224052 — Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері*
2020 0
1224062 — Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы*
2020 0
1224073 — Техник-технолог
2020 0
1300000 — Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар. 1302000 — Автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)
1302012 — Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика слесарі*
2020 0
1302023 — Электромеханик
2020 0
1302033 — Өнеркәсіп электроншысы
2020 0
1302033 — Өнеркәсіп электроншысы
2017 50 3 жыл, 10 ай 0 жыл, 0 ай
1302033 — Өнеркәсіп электроншысы
2017 50 3 жыл, 10 ай 0 жыл, 0 ай
1304000 — Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
1304043 — Техник-бағдарламашы
2017 0 0 жыл, 0 ай 0 жыл, 0 ай
1304043 — Техник-бағдарламашы
2020 25
1304043 — Техник-бағдарламашы
2018 0 0 жыл, 0 ай 0 жыл, 0 ай
1304043 — Техник-бағдарламашы
2018 25 3 жыл, 10 ай 0 жыл, 0 ай
1304082 — Электрондық-есептеу машиналарын баптаушы
2020 0
1304094 — Есептеу техникасы бойынша бағдарламашы қолданбалы бакалавр
2020 25
1305000 — Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы бойынша)
1305033 — Техник
2020 50
1306000 — Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)
1306093 — Байланыс технигі
2020 25
1400000 — Құрылыс және коммуналдық шаруашылық 1401000 — Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану
1401052 — Бояушы*
2020 25
1401152 — Болат және темір бетон құрылымдарды монтаждау жөніндегі монтаждаушы*
2020 25
1401213 — Техник-құрылысшы
2020 0
1402000 — Жол-құрылыс машиналарын техникалық пайдалану (түрлері бойынша)
1402172 — Кран машинисі (краншы)*
2020 25
1410000 — Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы
1410013 — Техник-құрылысшы
2020 0
1418000 — Сәулет өнері
1418023 — Техник-жобалаушы
2020 0
1500000 — Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология**** 1511000 — Жерге орналастыру
1511033 — Техник
2020 0
Байланыстар

Мекен жайы: Бас ғимарат - Тараз қаласы, Домалақ Ана көшесі 268, 2-ші ғимарат - Тараз қаласы Төле би, 66
Электрондық поштасы: djambul_jpk@mail.ru
Телефон нөмірі: 87262437485, 87262542838, 87262542848

Бағыттар