Жұмыспен қамтылғандар

Түлектердің жұмыспен қамтылуы жайлы 2020 статистикасы

Бітіргендер саны: 0

Мәліметтер жеткіліксіз

Жұмыспен қамтылғандар статистикасы 2020

Мәліметтер жеткіліксіз

Жұмысқа орналасқандардың статистикасы

Мәліметтер жеткіліксіз

Түлектердің белгілі мақсаттарға байланысты

Мәліметтер жеткіліксіз

Бітіруші түлектердің саны / мемлекеттік тапсырыспен

Мәліметтер жеткіліксіз

Жұмысқа орналасқандар / мемлекеттік тапсырыспен

Мәліметтер жеткіліксіз

Жұмысқа орналаспаға ндар / мемлекеттік тапсырыспен

Мәліметтер жеткіліксіз

Бос еместер / мемлекеттік тапсырыспен